Ay: Nisan 2018

Diksiyon Atölyesi

Diksiyon Atölyesi


Konuşurken sesinize güvenmiyor ve yeterince dinlenmediğinizden yakınıyorsanız; daha etkileyici ve güçlü bir sese sahip olmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz!

TİDA; sesini daha etkin bir biçimde kullanmak isteyen herkesi bu eğitime davet ediyor!


İşlenecek Konular:

– Diyaframı Tanıma

Amaç: Güçlü bir ses için, öncelikle doğru nefes almayı öğrenebilmek.

İçerik: Solunum sistemi çizilerek anlatılır, yapılacak olan basit egzersizlerle; diyaframın yeri, hareketi keşfedilir ve diyafram/göğüs nefesi ayrımı yapılır.

– Diyafram Nefesine Alışma

Amaç: Diyafram nefesini, otonom sinir sisteminin (istemsiz) kontrolüne devrederek alışkanlık haline getirmek.

İçerik:  Diyaframın daha fazla uyarılmasını ve açılmasını sağlayacak egzersizler yapılır. Bu sayede vücudun, diyafram nefesine adapte olması kolaylaşır.

– Maske Sesi

Amaç: Yüzümüzün uyarılmayı bekleyen bir maske olduğunu, gerçek sesimizin burada gizlendiğini keşfedebilmek ve onu öne taşımak.

İçerik: Çeşitli yüz ve ses temrinleriyle, sesin gırtlaktan kurtarılıp öne(dudaklara) taşınması sağlanır.

– Söyleniş ve Fonetik

Amaç: “Ses ve Nefes Harfleri”nin ayrımını yapmak ve konsanların doğru bir şekilde çıkarılmasını sağlamak

İçerik: Basmakalıp öğretilen ses olaylarını ve harflerin doğru söylenişlerini, farkındalık oluşturarak aktarabileceğimiz egzersizler yapılır. Bu yolla kişi, doğruyu kendi fark eder.

– Artikülasyon

Amaç: Takılmadan, daha belirgin ve akıcı konuşabilmek.

İçerik: Basitten zora giden artikülasyon tablolarıyla, bütün ses unsurları daha fazla uyarılır, konsanların üzerine baskı yapılır.

– Üç Ana Ses

Amaç: Farklı ses aralıklarını keşfedebilmek.

İçerik: Göğüs-Maske-Kafa sesleri, doğadaki varlıklar taklit edilerek çıkarılır ve bunlar arasında geçiş yapılabilmesi sağlanır.

– Ton ve Vurgu

Amaç: Öncelikle birbirlerinden farklı kavramlar olduğunu anlamak,  tonlu-tonsuz ayrımını ve doğru yerde doğru vurguyu yapabilmeyi öğrenmek.

İçerik: Tonlu-tonsuz harflerin keşfedilmesine, vurgu için anlamdan yola çıkılmasına yardımcı olacak uygulamalar yapılacaktır.

– Soluk ve Genel Noktalama

Amaç: Herhangi bir metni okurken ya da sözlü bir konuşma yaparken, nerede duracağını ve ne kadar nefes alacağını bilebilmek.

İçerik: Değişik tarzdaki yazılı metin ve şiirlerden yola çıkarak; durak, soluk nefesi ayrımları yapılır, anlam ilişkisi üzerinde durulur. Acele etmeden okuma ve konuşma için çeşitli egzersizler yapılır.

– Ses Bükümü

Amaç: İnandırıcı, samimi bir konuşma için bükümün ne kadar önemli olduğunu fark etmek ve doğru bükümleri yapabilmek.

İçerik: Vurgu ve büküm ayrımı, değişik egzersizlerle metinlerde büküm denemeleri yapılarak fark edilir ve yine anlamla ilişkisi kurulmaya çalışılır.


Eğitim Koordinatörü:
Kemal Oruç
(www.kemaloruc.net)


Detaylı Bilgi ve Ön Kayıt İçin:
tida@tidasanat.com.tr
0535 038 10 30 

Oyun Sahneleme Atölyesi

Oyun Sahneleme Atölyesi


“Bu oyun senin. Yaz, yönet, oyna!”
Bu eğitim yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuk üzerine tecrübe edinmek isteyen ve bu alanlarda kendini geliştirmek isteyenler için tasarlandı. 
Bu dopdolu atölyenin işleyişi şöyle:
 • Bir oyun yazacağız,
 • Oyunun rejisini birlikte yapacağız,
 • Birçok kez sahneleyeceğimiz bu oyunda oynayacağız.

Yerinizi hemen ayırtın; erken kayıt indirimlerini kaçırmayın!


Eğitimin İçeriği: Programda aşağıdaki başlıklar ele alınacaktır:

Oyun Yazarlığı 

 • İmgelem ve Yaratıcılık
 • Somutlaştırma
 • Dil Becerisi
 • Yazım Kuralları
 • Dramatik Yazarlığa Giriş
 • Esinlenme ve Taslak Oluşturma
 • Konu Bulma ve Temalaştırma
 • Olay Zinciri
 • Tip-Karakter Yaratımı
 • Öykü Kurma
 • Karakterler Arası Etki-Tepki
 • Diyalog Tasarımı
 • Çatışma Yaratmak
 • Sahne Yazımı
 • Oyun Metni İncelemesi
 • Uygulama: Oyun Yazımı

Temel Oyunculuk 

 • Stanislavski Sistemi’nin Temel Öğeleri
 • Bedeni Yeniden Keşfetme
 • Hareket
 • Konsantrasyon
 • İmgelem ve Yaratıcılık
 • Karakter Yaratımı
 • Sahne Bilgisi
 • Oyun İncelemesi
 • Monolog Çalışmaları
 • Diyalog Çalışmaları

Diksiyona Giriş;

 • Diyafram Nefesi ve Teknikleri
 • Maske Sesi
 • Söyleniş ve Fonetik
 • Artikülasyon
 • Temel Sesler
 • Ton ve Vurgu

Reji

 • Reji Taslağı Oluşturma
 • Sahne Bilgisi
 • Oyun Analizi
 • Oyuncu Yönetimi
 • Sahne Uygulaması
 • Işık Tasarımı
 • Müzik/Efekt Seçimi
 • Yazılan Kısa Oyunların Yönetilmesi

Kazanımlar:

 • Oyun yazabilme
 • Oyunculuk yapabilme
 • Reji yapabilme

Eğitim Koordinatörü:
Kemal Oruç
(www.kemaloruc.net)


Detaylı Bilgi ve Ön Kayıt İçin:
tida@tidasanat.com.tr
0535 038 10 30
Akademik Yazarlık

Akademik Yazarlık

Güncelleniyor…

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Yaratıcı Yazarlık Atölyesinde; istediğiniz kurmaca metinleri yazabilmeniz için, temel yazım ve kurmaca tekniklerini öğrenmenizi, yaratıcılığınızı ve imgeleme becerinizi geliştirmenizi sağlayacağız.

Bu süreçte, uygulama, araştırma, tartışma, yorumlama ve yaratıcı drama yöntemlerini kullanacağız.