Ay: Şubat 2020

Othello’nun Delisi

Othello’nun Delisi

Fiyat: 15 TL  20 TL SATIN AL   İmzalı Kitapları Türkiye’nin Her Şehrine Ulaştırıyoruz Kitaplarınız 2 iş günü içinde kargoya verilir. 50 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir. Othello`nun Delisi Kemal Oruç’un yayımlanan ilk kitabıdır. < p style=”text-align: left;”> Konusu: Gazeteci Hakan, bir cinayet haberini yazmak üzere Kıbrıs’a gider. 

Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama

Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama

TÜKENDİ Kitaptaki planlar, ortaokul dönemindeki tüm yaş grupları için ve ayrıca, biraz daha ayrıntılandırılarak, lise döneminin ilk iki yılındaki öğrenciler için uygulanabilir. Bu kitapta yirmi dört uygulama planı bulunmaktadır. Bu planları ilk olarak “Geleceğimin Atölyesi” Projesi kapsamında Selma Akay  İlköğretim Okulu’nda uyguladık. Yaratıcı drama çalışmalarına sekizinci sınıftan kırk öğrenci katıldı. Katılımcılar, 

Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri

Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri

Fiyat: 15 TL 25 TL

İmzalı Kitapları Türkiye’nin Her Şehrine Ulaştırıyoruz

Kitaplarınız 2 iş günü içinde kargoya verilir.

50 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir.

“Ortaokul döneminde insanların aidiyet duygusu gelişir; bir gruba dâhil olma, o grupla hareket etme ve birlikte üretme gereksinimi ortaya çıkar. Oyun sahneleme eyleminin bu gereksinimi iyi bir şekilde karşılayacağını düşünüyorum. Bu eylemle sahneleme sürecine dâhil olan birey kendinin farkına varacak, estetik düzeyi gelişecek ve sosyal etkileşimi güçlenecektir. Bu nedenle özellikle okullar ve kültür merkezleri yöneticilerine, ortaokul dönemindeki öğrencilerle oyun sahnelemelerini tavsiye ederim.”

Kemal Oruç

 

İÇİNDEKİLER

Okul Tiyatrosu Manifestosu
Bir Başka İstanbul
Medya Oyunu
Çalmak
İhtiyacım Yok!
Kendin Ol!


Kategori: Drama Kuram/Uygulama
Yayınevi: Mitos Boyut Yayınları
Basım Yılı: 2016
Basım Yeri: İstanbul
ISBN: 9786059306362
Sayfa Sayısı: 104

Drama ve Okul Tiyatrosu

Drama ve Okul Tiyatrosu

Fiyat: 25 TL 36 TL SATIN AL   İmzalı Kitapları Türkiye’nin Her Şehrine Ulaştırıyoruz Kitaplarınız 2 iş günü içinde kargoya verilir. 50 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir. Bu kitap, okul öncesinden üniversiteye kadar olan bütün eğitim aşamalarını içermekte ve aşağıdaki yedi bölümden oluşmaktadır: •Geleneksel Eğitim Sistemi•Oyun•Drama•Dramada Uygulama•Tiyatro•Okul 

Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama

Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama

Fiyat: 25 TL 36 TL SATIN AL   İmzalı Kitapları Türkiye’nin Her Şehrine Ulaştırıyoruz Kitaplarınız 2 iş günü içinde kargoya verilir. 50 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir Bu çalışma, kuramsal ve uygulamalı olarak, oyunculuk eğitimi verilen her kurumda, oyunculuk eğitimi alan oyuncu adaylarının, yaratıcı drama yöntemiyle, sanatsal 

Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu

Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu

Fiyat: 25 TL 36 TL

 

İmzalı Kitapları Türkiye’nin Her Şehrine Ulaştırıyoruz

Kitaplarınız 2 iş günü içinde kargoya verilir.

50 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir.

Oyunculuk denildiğinde akla ilk olarak tiyatro ve sinema gelir. Her iki sanat dalında da oyuncuların etkisi büyüktür. Antik dönemde Aristoteles’in Poetika ile kuramsallaştırdığı tiyatronun kökeni ilkçağlara dayanmaktadır.

Sinemanın ortaya çıkışı ise 19. yüzyılın sonlarını bulmaktadır. Oyunculuğun temel olarak aynı olduğu düşünülse de, tarihsel olarak birbirlerinden farklı dönemlerde ortaya çıkıp gelişimini sürdürmüş, teknik olarak birbirinden farklı iki sanat dalında oyunculuğun uygulanışının, sanatların özelliklerine göre farklılıklar içermesi de doğal karşılanmalıdır.

Sinema ve tiyatro oyunculuğu ilişkisinin farkında olarak uygulama yapan oyuncuların her iki alandaki başarısı da şüphesizdir. Bu çalışma, sinema ve tiyatro oyunculuğu ilişkisini çeşitli öğeler yoluyla ortaya koyabilmek, bu ilişkiyi belgelemek ve başta oyuncular olmak üzere tüm sinema kuramcılarının / uygulayıcılarının hem kuramsal hem de pratik olarak bu çalışmadan yararlanmasını sağlamak için gerçekleştirilmiştir.


Kategori: Tiyatro/Sinema Kuram
Yayınevi: Mitos Boyut Yayınları
Basım Yılı: 2015
Basım Yeri: İstanbul
Sayfa Sayısı: 200 
ISBN: 9786055127695


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
GİRİŞ

I. BÖLÜM 

OYUNCULUK SANATI VE SİNEMA OYUNCULUĞU

Oyuncu ve Oyunculuk
Oyunculuğun Tarihteki Evrimi
Sinemanın Doğuşu ve Tiyatroyla Etkileşimi
Sinema ve Tiyatro Oyunculuğunun Etkileşimi
Tip ve Karakter Uzantısında Sinema Oyunculuğu
Charlie Chaplin’in Şarlo Tiplemesi
Türk Sinemasında Orta Oyununun Uzantısı Olarak Tip

II. BÖLÜM 

METOT VE SİNEMADA KULLANIMI

Stanislavski ve Metot Oyunculuğu
Metodun Öğeleri
Sihirli Eğer
Verili Durum (Belirlenmiş Ortam)
İmgelem
Konsantrasyon
İnanma ve Gerçeklik Duygusu
Duygu-Düşünce Alışverişi
Adaptasyon
Hız-Tartım
Coşku Belleği
Metot Oyunculuğunun Sinemada Kullanımı ve Lee Strasberg
Michael Chekhov ve Sinema Oyunculuğuna Etkisi

III. BÖLÜM

SİNEMA VE TİYATRO OYUNCULUĞU İLİŞKİSİ

Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu İlişkisinin Çeşitli Öğeler Yoluyla İncelenmesi

Eserin Türü
Yöntem
Dil
Karakter Yaratımı
Oyuncunun Çalışması
Prova
Devamlılık
Zaman
Alan Tekniği
Kurgu
Planlar ve Sahnenin Fiziksel Özellikleri
Vurgulama
Ses ve Konuşma
Işıklama
Mekan ve Dekor
Makyaj
Seyirci İlişkisi
Gerçeklik
Diyalog ve Etki-Tepki
Yönetmen ve Oyuncu İlişkisi
İş Süreci
Eğitim
Amatör ve Profesyonel Oyuncu Kullanımı

SONUÇ
KAYNAKLAR
EKLER

Ek 1 (Anket Soruları)
Ek 2 (Anket Sonuçları)
Ek 3 (Söyleşiler)
Mustafa Preşeva ile Söyleşi
Cihan Özdeniz ile Söyleşi
Ek 4 (Örnek Film Senaryosu: Sigorta)
Ek 5 (Örnek Tiyatro Oyun Metni: Hamlet, Sanatıma Dokunma!)

YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ