ÇALIŞMA KOŞULLARI 

(Yaratıcı Yazarlık Atölyesi) 

 

Süreç

1. Atölye 10 hafta sürer. Her hafta 1 oturum gerçekleştirilir. Her oturum, 10 dakikalık 1 molayla birlikte, 2 saat sürer. 

2. 10 haftalık atölye tamamlandığında, katılımcıların talebi ve eğitmenin onayı doğrultusunda, 10 haftalık "Yaratıcı Yazarlıkta Derinlik" atölyesine devam edilir. Bu atölyenin müfredatı grubun ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanır.

3. Çalışmalar yüz yüze ya da online yapılır. Katılımcı yüz yüze atölyeyi ya da online atölyeyi tercih eder. İki yöntemde de aynı müfredat uygulanır.

 

Kayıt, Katılım ve Devamlılık

4. Atölyeye öykü, roman, deneme, oyun ve senaryo yazmaya ilgi duyan herkes, kayıt yaptırarak, katılabilir. 

5. Çalışmalar, başlangıç tarihi ilan edilmiş bile olsa, gruba en az 6 kişinin kayıt yaptırmasıyla başlar. Yeterli sayıya ulaşılamadıysa başlamak için bir sonraki hafta beklenir. Kayıt yaptırmış olan katılımcılar bu konuda bilgilendirilir. 

6. Atölye başladıktan sonra kayıt yaptıran katılımcılar için katılamadığı çalışmaların telafisi yapılır. 

7. Başladıktan sonra; çalışmalar belirlenen gün ve saatlerde yapılır. Katılımcılar çalışmaya zamanında katılmalıdır. 

8. Her katılımcının 2 devamsızlık hakkı vardır. Katılımcıların düzenli katılımı verimi artırmaktadır. Devamsızlık hakkı dolan katılımcı çalışmalara devam edebilir ama katılım belgesi alamaz. 

9. Katılımcının herhangi bir sebeple çalışmaya katılamaması durumunda telafi çalışması yapılmaz. Bu durumda, diğer katılımcılardan, işlenen konuya dair bilgi alarak ya da her çalışma sonunda gönderilen dosyaları inceleyerek bir sonraki çalışmaya hazır katılmalıdır. 

10. Katılımcının eğitim hakkı kayıt yaptırdığı atölye sürecinde geçerlidir. Bu hak başka bir zamana ertelenemez ya da başka bir seminere/atölyeye vb. aktarılamaz. 

11. Atölyede, tanıtım sayfasında ilan edilen/ilk çalışmada katılımcılarla paylaşılan konular işlenir. Eğitmen katılımcıların gelişimine göre müfredatta ve çalışma programında kısmen değişiklikler yapabilir. 

12. Çalışmalar, olağanüstü koşullar dışında, hiçbir şekilde ertelenmez.

13. Yüz yüze atölye zorunlu koşullarda (pandemi nedeniyle kapanma, iklim koşulları vb.) yüz yüze eğitim başlayana kadar, Zoom uygulaması üzerinden online gerçekleştirilir.

14. Online atölyede Zoom katılım bilgileri katılımcıya en geç ilk oturumdan bir gün önce WhatsApp üzerinden gönderilir. Katılımcı bu bilgilerle, çalışmaya 5 dakika kala, uygulamaya giriş yapar. Her oturumda aynı giriş bilgileri kullanılır.

15. Çalışmaları, özel durumlar dışında, ismi geçen eğitmen yapar. Özel durumlarda (hastalık, seyahat, mesleki zorunluluk vb.), geçici bir süre, diğer eğitmen çalışma yapar ve müfredatı uygular. 

16. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, kalıcı eğitmen değişikliği yapabilir. 

17. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, belirli çalışmalara misafir eğitmen davet edebilir.

18. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, geçici ya da kalıcı mekan değişikliği yapabilir.

19. Kayıt gerçekleştiğinde katılımcı atölyenin WhatsApp grubuna eklenir. Dosya ve bilgi paylaşımı bu grup üzerinden gerçekleştirilir. Atölye tamamlandığında WhatsApp grubu kapatılır. 

 

Ödeme 

20. Ödemeler TİDA’nın Ticaret Bakanlığı (ETBİS) onaylı resmi online satış sitesi (www.tidasanat.com.tr) üzerinden güvenle yapılır. Kredi kartı bilgilerini kart sahibi dışında kimse göremez. EFT/havale ile ödemelerde ise katılımcılara banka hesap bilgileri iletilir. 

21. Kredi kartıyla ödemede 12 taksite kadar seçenek sunulur. Banka kartı, EFT ve havale ile atölye ücretinin tamamı tek seferde ödenir. 

22. Ödemelerin e-faturası ilk oturumun başladığı günden sonraki 2 iş günü içinde e-posta yoluyla kayıt formunda belirtilen e-posta adresine gönderilir. 

23. Katılımcı atölyeye kayıt yaptırarak kontenjanı tamamlar. Dolayısıyla, atölyeyi yarıda bıraksa bile, 20 saatlik atölye ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. 

24. Atölye başlamadan en geç 1 hafta önceye kadar katılımcı ücret iadesi talep ederse ya da belirlenen tarihten 2 hafta sonraya kadar, koşullar nedeniyle atölye açılamazsa, TİDA’ya ödenen ücretin tamamı, en geç 2 iş günü içinde katılımcıya iade edilir. 

25. Atölye başladıktan sonra, aşağıdaki durumlarda katılımcıya, talep üzerine, kalan sürecin ücreti iade edilir. Bu 3 madde dışında herhangi bir sebeple ücret iadesi yapılmaz.

25.1. TİDA tarafından, zorunlu nedenlerle, eğitimin yarıda kalması,

25.2. Kalıcı eğitmen değişikliği durumunda katılımcının devam etmek istememesi,

25.3. Kalıcı mekan değişikliği durumunda katılımcının devam edememesi.

26. Atölye için ödenen ücret 20 saatlik eğitim bedelidir. Atölye tamamlandıktan sonra yapılacak her türlü editörlük, danışmanlık, eser değerlendirme vb. hizmetler ayrıca ücretlendirilir. 

 

Ödev 

27. Her çalışma sonunda eğitmen katılımcılara o gün işlenen konuların pekişmesi için ödev verebilir. Bu ödevleri yapmak ve sunmak zorunlu değildir. Ödevler bireysel çalışmalardır ve katılımcının sorumluluğundadır. 

28. Katılımcının atölyeden iyi bir şekilde faydalanabilmesi için bu ödevleri düzenli yapması ve çalışma sürecini 5 güne yayması tavsiye edilir. 

29. Ödevini grupla paylaşmak isteyen katılımcı çalışma dosyasını, en geç çalışmadan 1 gün önce, PDF formatında göndermelidir. Ödev dosyası direkt WhatsApp grubuna ya da tida@tida.com.tr adresine gönderilebilir. E-posta adresine gönderilen dosyayı eğitmen WhatsApp grubuna yönlendirir. Bu ödevi herkes okur. Eğitmen ve katılımcılar yapılan ödevleri çalışma sırasında değerlendirir. Çalışmanın olduğu gün gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınmaz. 

30. Atölyede 1 ara öykü ve 1 bitirme öyküsü (taslak dosyasıyla birlikte) yazmak zorunludur. 

 

Katılım Belgesi 

31. Atölye sonunda; katılım belgesi, yeterli devam durumunda; ücretin tamamı ödendiğinde, bitirme öyküsü (taslak dosyasıyla birlikte) 10. oturuma kadar tamamlandığında katılımcıya gönderilir. Tamamlanmamış dosyalar için eğitmen, en fazla 1 hafta olmak üzere, ek süre verebilir. 

 

Sorumluluklar 

32. Çalışmaların videosu, eğitmenin çalışma notları ve katılımcıların fotoğrafları izin alınmadan kamuoyuna açık alanlarda paylaşılamaz. 

33. Eğitimde kullanılan müfredat başka kurumlarda/çalışmalarda kullanılamaz. 

34. Atölye 20 saatlik eğitim sürecini kapsar. Bu süreçte katılımcının yazacağı yeni eserlerin değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapılır. Daha önce yazılmış eserlerin editörlüğü yapılmaz. Eğitmen dilerse bu eserin bir kısmını inceleyebilir ve bir genel değerlendirme yapabilir. Katılımcı 20 saatlik atölye sürecinde edindiği bilgilerle daha önce yazdığı eserin düzenlemesini yapar. 

35. Katılımcının verdiği kimlik ve iletişim bilgileri üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşılmaz. 

36. Çalışma koşulları her dönem güncellenir. Katılımcı kayıt yaptırdığı dönemin çalışma koşullarından sorumludur. Kayıt sonrasında çalışma koşulları katılımcıya e-posta yoluyla gönderilir.

37. Çalışma koşulları 37 maddeden oluşur. Bu koşullar TİDA ve katılımcı arasındaki ilişkiyi belirler. Katılımcı kayıt formunu doldurarak bu çalışma koşulların tamamını okuduğunu ve içindeki tüm maddeleri kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 


 

ÇALIŞMA KOŞULLARI 

(Oyunculuk Atölyesi) 

 

Süreç

1. Atölye her biri 12 hafta süren 2 aşamadan oluşur. Her hafta 1 oturum yapılır. Her oturum, 10’ar dakikalık 3 arayla, toplam 2,5 saat sürer.

2. Çalışmalar yüz yüze yapılır. Yüz yüze atölye zorunlu koşullarda (pandemi nedeniyle kapanma, iklim koşulları vb.) yüz yüze eğitim yeniden başlayana kadar, Zoom uygulaması üzerinden online gerçekleştirilir. 

3. Her aşamanın başlangıcında tüm katılımcılara atölyenin detaylı müfredatı verilir. Katılımcı eğitim sürecinin tüm detaylarını daha en başından bilir. Eğitmen katılımcıların gelişimine göre müfredatta ve çalışma programında kısmen değişiklikler yapabilir. 

 

Kayıt, Katılım ve Devamlılık

4. Atölyeye oyunculuğa ilgi duyan herkes, kayıt yaptırarak, katılabilir. Atölyenin eğitim kontenjanını ve bu atölyeye kabul edilecek kişileri eğitim koordinatörü belirler. 

5. Çalışmalar, başlangıç tarihi ilan edilmiş bile olsa, gruba en az 6 kişinin kayıt yaptırmasıyla başlar. Yeterli sayıya ulaşılamadıysa başlamak için bir sonraki hafta beklenir. Kayıt yaptırmış olan katılımcılar bu konuda bilgilendirilir. 

6. Atölye başladıktan sonra kayıt yaptıran katılımcılar için katılamadığı çalışmaların telafisi yapılır. 

7. Her katılımcının bir aşamada 2 devamsızlık hakkı vardır. Katılımcıların düzenli katılımı verimi artırmaktadır. Devamsızlık hakkı dolan katılımcı çalışmalara devam edebilir ama katılım belgesi alamaz. 

8. Katılımcının herhangi bir sebeple çalışmaya katılamaması durumunda telafi çalışması yapılmaz. Bu durumda, diğer katılımcılardan, işlenen konuya dair bilgi alarak  ve verilen kaynakları inceleyerek bir sonraki çalışmaya hazır katılmalıdır. 

9. Katılımcının eğitim hakkı kayıt yaptırdığı atölye sürecinde geçerlidir. Bu hak başka bir zamana ertelenemez ya da başka bir seminere/atölyeye vb. aktarılamaz. 

10. Her katılımcı, aşama başlangıcında önerilen, eğitim sürecinde kullanacağı kaynakları ve materyalleri temin eder.

11. Çalışmaları, özel durumlar dışında, ismi geçen eğitmenler yapar. Özel durumlarda (hastalık, seyahat, mesleki zorunluluk vb.) diğer eğitmenler ders yapar ve müfredatı uygular. 

12. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, kalıcı eğitmen değişikliği yapabilir.

13. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, belirli çalışmalara misafir eğitmen davet edebilir.

14. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, geçici ya da kalıcı mekan değişikliği yapabilir.

15. Kayıt gerçekleştiğinde katılımcı atölyenin WhatsApp grubuna eklenir. Dosya ve bilgi paylaşımı bu grup üzerinden gerçekleştirilir. Atölye tamamlandığında WhatsApp grubu kapatılır.

 

Ödeme 

16. Ödemeler TİDA’nın Ticaret Bakanlığı (ETBİS) onaylı resmi online satış sitesi (www.tidasanat.com.tr) üzerinden güvenle yapılır. Kredi kartı bilgilerini kart sahibi dışında kimse göremez. EFT/havale ile ödemelerde ise katılımcılara banka hesap bilgileri iletilir. 

17. Kredi kartıyla ödemede 12 taksite kadar seçenek sunulur. Banka kartı, EFT ve havale ile aşama ücretinin tamamı tek seferde ödenir. 

18. Ödemelerin e-faturası ilk oturumun başladığı günden sonraki 2 iş günü içinde e-posta yoluyla kayıt formunda belirtilen e-posta adresine gönderilir. 

19. Katılımcı her aşama (12 hafta) için ödeme yapar.

20. Katılımcı 12 haftalık aşamaya kayıt yaptırarak kontenjanı tamamlar. Dolayısıyla, aşamayı yarıda bıraksa bile, 30 saatlik aşama ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. 

21. Aşama başlamadan en geç 1 hafta önceye kadar katılımcı ücret iadesi talep ederse ya da belirlenen tarihten 2 hafta sonraya kadar, koşullar nedeniyle aşama başlayamazsa, TİDA’ya ödenen ücretin tamamı, en geç 2 iş günü içinde katılımcıya iade edilir. 

22. Atölye başladıktan sonra, aşağıdaki durumlarda katılımcıya, talep üzerine, kalan sürecin ücreti iade edilir. Bu 2 madde dışında herhangi bir sebeple ücret iadesi yapılmaz.

22.1. TİDA tarafından, zorunlu nedenlerle, eğitimin yarıda kalması,

22.2. Kalıcı mekan değişikliği durumunda katılımcının devam edememesi.

23. Her aşama için ödenen ücret 30 saatlik eğitim bedelidir. Atölye tamamlandıktan sonra yapılacak her türlü danışmanlık, koçluk, ürün değerlendirme vb. hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

 

Uygulama Süreci

24. Ders eğitmeni gerekli durumlarda katılımcıların yapmasını istediği ödevler, okumasını istediği kitap isimleri verir. Ödevlerin yapılıp yapılmadığı ders eğitmeninin +/- işareti koyması ve liste sonunu imzalamasıyla belirtilir. Katılımcının atölyeden iyi bir şekilde faydalanabilmesi için bu ödevleri düzenli yapması ve çalışma sürecini 5 güne yayması tavsiye edilir. 

25. Her aşamada katılımcılar en az 3 sahneleme çalışması yapmalı ve eğitmenlerin vereceği tüm çalışmaları yerine getirmelidir. Süreç içinde eğitim koordinatörü bu sayıyı güncelleyebilir. 

26. Katılımcılar en geç 15 dakika önce sahnede bulunmalı ve ön hazırlıklarını (kıyafet, ışık, müzik vb.) yapmalıdır. Eğitmen çalışmaya en az 15 dakika geç kalan katılımcıyı ilk derse kabul etmeyebilir. 

27. Çalışma süresi haftada 2,5 saattir. Bu süre müfredatta belirtildiği gibi kullanılır. Sahneleme çalışmalarında süre katılımcılara eşit paylaştırılır. İlgili derste sahneleme yapmayan katılımcının süresi diğer katılımcılara eşit paylaştırılır.

28. Çalışmalar belirtilen sahnede yapılır. Teknik sebeplerle ya da çalışmanın verimi için eğitim koordinatörünün onayıyla, öğrencilere en geç 1 gün önceden bildirilmek üzere, çalışma başka sahnelerde/mekanlarda yapılabilir. 

29. Katılımcılar dersin gerektirdiği kıyafet ve materyallerle derse gelir. Tüm katılımcılar sahneleme çalışmasından önce aynı anda kostümlerini giyerler ve aynı anda ısınma çalışması yaparlar. 

30. Ders arası 10 dakikadır. Bütün öğrenciler çalışma başladığında sahnede bulunmalıdır. 

31. Her katılımcı çalışmadan en geç 1 gün önce sahneleyeceği çalışmayı eğitmenlere bildirmelidir. 

32. Katılımcılar, eğitmen sahneleme için çalışma (tirat, hikaye, şiir, performans vb.) verdiyse o hafta mutlaka sahneleme çalışması yapmalıdır. İlgili çalışma bir sonraki haftaya bırakılamaz.

33. Oyunculuk dersinde tirat/diyalog çalışmaları notla değerlendirilir. Bir çalışma birinci hafta vize, ikinci hafta final olarak sahnelenir. Vizenin %40’ıyla, finalin %60’ının ortalaması alınır. Geçme notu ilk kurda 50, ikinci kurda 60’tır. Vizede karşılıklı çalışma yapılır ve finalde daha iyi sahnelemeniz sağlanır. Eğitmen yeterli görürse vize notu geçme notu kabul edilir ve katılımcıdan bir sonraki çalışmada yeni bir tirat sahnelemesini ister. 

34. Oyunculuk dışındaki diğer derslerde eğitmenin not ve değerlendirme sistemi esastır.

35. Eğitim alanı sahnedir. Sahne dışındaki alanlar sahne sahiplerinin belirlediği kurallara göre kullanılır. 

36. Oyun sahneleme sürecinde katılımcılardan kaynaklanan sürekli aksamalar olursa eğitim koordinatörü oyunun sahnelenme sürecini erteler ya da sonlandırır. 

37. Oyun sahneleme süreci disiplin ve düzen gerektirir. Önemli bir doğa olayı ya da hayati bir durum olmadığı sürece devamsızlık yapılmaz. Oyun provalarının düzeninden her katılımcı sorumludur. 

 

Katılım Belgesi 

38. Katılımcının eğitim süresini, aldığı dersleri ve eğitmen isimlerini içeren imzalı ve mühürlü belgedir. 

39. Oyunculuk Atölyesi çalışma koşullarını yerine getiren;

39.1. Devamsızlık sınırını aşmamış, 

39.2. Tüm ödevlerini yerine getirmiş, 

39.3. Ücretlerini zamanında ve eksiksiz ödemiş, 

39.4. Her aşamada en az 3 sahneleme çalışması yapıp eğitmenlerin verdiği tüm ödevleri eksiksiz yapmış, bu çalışmalarından yeterli notu almış (üçüncü kur yapılmışsa bitirme oyununda yer almış) olan katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanır.
 

Sorumluluklar 

40. Çalışma ortamında pandemi koşullarının gerektirdiği şekilde; sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uyarak çalışma gerçekleştirilir.

41. Çalışmaların videosu, eğitmenin çalışma notları ve katılımcıların fotoğrafları izin alınmadan kamuoyuna açık alanlarda paylaşılamaz. 

42. Eğitimde kullanılan müfredat başka kurumlarda/çalışmalarda kullanılamaz. 

43. Katılımcının verdiği kimlik ve iletişim bilgileri üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşılmaz. 

44. Çalışma koşulları her dönem güncellenir. Katılımcı kayıt yaptırdığı dönemin çalışma koşullarından sorumludur. Kayıt sonrasında çalışma koşulları katılımcıya e-posta yoluyla gönderilir.

45. Çalışma koşulları 45 maddeden oluşur. Bu koşullar TİDA ve katılımcı arasındaki ilişkiyi belirler. Katılımcı kayıt formunu doldurarak bu çalışma koşulların tamamını okuduğunu ve içindeki tüm maddeleri kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   

 


 

ÇALIŞMA KOŞULLARI 

(Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Atölyesi) 

 

Süreç

1. Atölye 2 aşamadan oluşur. Her aşama 12 hafta sürer ve her hafta 1 oturum gerçekleştirilir. Her oturum, 5 dakikalık 1 molayla birlikte, 1 saat sürer. 

2. Her çocuk özeldir; her bireyin öğrenme yapısına göre eğitim verilir. Dolayısıyla atölyenin var olan müfredatı ilk 4 haftada çocukların gelişim ihtiyacına göre son halini alır ve veliyle paylaşılır. Eğitmen süreç içinde çocukların gelişimine ve ihtiyaçlarına göre müfredatta kısmen değişiklikler yapabilir. 

3. İkinci aşamanın müfredatının yapılandırılmasında velilerin talepleri de göz önüne alınır. 

4. Çalışmalar, olağanüstü koşullar dışında, her hafta düzenli yapılır. 

5. Çalışmalar yüz yüze yapılır. Zorunlu koşullarda (pandemi nedeniyle kapanma, iklim koşulları vb.) çalışmalar, yüz yüze eğitim başlayana kadar, Zoom uygulaması üzerinden online gerçekleştirilir.

6. Zorunlu online eğitim sürecinde Zoom katılım bilgileri katılımcıya en geç ilk oturumdan bir gün önce WhatsApp üzerinden gönderilir. Katılımcı bu bilgilerle, çalışmaya 5 dakika kala, uygulamaya giriş yapar. Her oturumda aynı giriş bilgileri kullanılır.

 

Kayıt, Katılım ve Devamlılık

7. Atölyeye ilan edilen yaş grubuna giren tüm çocuklar, velisinin kayıt yaptırmasıyla, katılabilir. 

8. Çalışmalar, başlangıç tarihi ilan edilmiş bile olsa, gruba en az 6 öğrencinin kayıt yaptırmasıyla başlar. Yeterli sayıya ulaşılamadıysa başlamak için bir sonraki hafta beklenir. 

9. Atölye başladıktan sonra kayıt yaptıran katılımcılara katılamadığı çalışmalar için takip eden çalışmada bir ön anlatım yapılır. 

10. Başladıktan sonra; çalışmalar belirlenen gün ve saatlerde yapılır. Katılımcılar çalışmaya zamanında katılmalıdır. 

11. Öğrenciler tüm çalışmalara katılmalıdır. Her aşamada 3 devamsızlık hakkı vardır. Öğrencinin devamsızlık hakkını kullanması ve herhangi bir sebeple çalışmaya katılamaması durumunda telafi çalışması, ücret iadesi ya da eksik ödeme yapılmaz. 

12. Katılımcının eğitim hakkı kayıt yaptırdığı atölye sürecinde geçerlidir. Bu hak başka bir zamana ertelenemez ya da başka bir seminere/atölyeye vb. aktarılamaz. 

13. Çalışmaları, özel durumlar dışında, ismi geçen eğitmenler yapar. Özel durumlarda (hastalık, seyahat, mesleki zorunluluk vb.) diğer eğitmenler ders yapar ve müfredatı uygular. 

14. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, kalıcı eğitmen değişikliği yapabilir.

15. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, belirli çalışmalara misafir eğitmen davet edebilir.

16. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, geçici ya da kalıcı mekan değişikliği yapabilir.

17. Kayıt gerçekleştiğinde veli atölyenin WhatsApp grubuna eklenir. Dosya ve bilgi paylaşımı bu grup üzerinden gerçekleştirilir. Atölye tamamlandığında WhatsApp grubu kapatılır. 

 

Ödeme 

18. Ödemeler TİDA’nın Ticaret Bakanlığı (ETBİS) onaylı, resmi online satış sitesi (www.tidasanat.com.tr) üzerinden güvenle yapılır. Kredi kartı bilgilerini kart sahibi dışında kimse göremez. EFT/havale ile ödemelerde ise veliye banka hesap bilgileri iletilir. 

19. 12 haftalık bir aşama ücretinin tamamı (varsa, indirimli olarak) kredi kartına 12 taksit seçeneğiyle ödenir.

20. Ödemelerin e-faturası ilk oturumun başladığı günden sonraki 2 iş günü içinde e-posta yoluyla kayıt formunda belirtilen e-posta adresine gönderilir. 

21. Öğrenci atölyeye kayıt edildiğinde o aşamadaki kontenjanı tamamlar. Dolayısıyla, derse katılamasa ya da atölyeyi yarıda bıraksa bile, veli 12 haftalık aşama ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. 

22. Atölye başlamadan 1 hafta önceye kadar veli ücret iadesi talep ederse ya da belirlenen tarihten 2 hafta sonraya kadar, koşullar nedeniyle atölye açılamazsa, TİDA’ya ödenen ücretin tamamı, en geç 2 iş günü içinde iade edilir. Atölye başladıktan sonra herhangi bir sebeple ücret iadesi yapılmaz. 

23. Atölye başladıktan sonra, aşağıdaki durumlarda katılımcıya, talep üzerine, kalan sürecin ücreti iade edilir. Bu 2 madde dışında herhangi bir sebeple ücret iadesi yapılmaz.

23.1. TİDA tarafından, zorunlu nedenlerle, eğitimin yarıda kalması,

23.2. Kalıcı eğitmen değişikliği durumunda katılımcının devam etmek istememesi.

24. Her aşama için ödenen ücret 12 saatlik eğitim bedelidir. Atölye tamamlandıktan sonra yapılacak her türlü danışmanlık, koçluk, ürün değerlendirme vb. hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

 

Ödev 

25. Her çalışma sonunda eğitmen katılımcılara o gün işlenen konuların pekişmesi için ödev verebilir. Bu ödevleri yapmak ve sunmak zorunlu değildir. Ödevler bireysel çalışmalardır ve katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcının atölyeden iyi bir şekilde faydalanabilmesi için bu ödevleri düzenli yapması tavsiye edilir. 

 

Katılım Belgesi 

26. Katılım belgesi, yeterli devam durumunda, ücretin tamamı ödendiğinde ve iki aşama tamamlandığında verilir. 

 

Sorumluluklar 

27. Çalışma ortamında pandemi koşullarının gerektirdiği şekilde; sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uyarak çalışma gerçekleştirilir.

28. Çalışmaların videosu, eğitmenin çalışma notları ve katılımcıların fotoğrafları izin alınmadan kamuoyuna açık alanlarda paylaşılamaz. 

29. Velinin verdiği kimlik ve iletişim bilgileri üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşılmaz. 

30. İkinci ve olursa üçüncü aşamada da bu çalışma koşulları geçerlidir. 

31. Çalışma koşulları her dönem güncellenir. Veli kayıt yaptırdığı dönemin çalışma koşullarından sorumludur. Kayıt sonrasında çalışma koşulları veliye e-posta yoluyla gönderilir.

32. Çalışma koşulları 32 maddeden oluşur. Bu koşullar TİDA ve veli arasındaki ilişkiyi belirler. Veli kayıt formunu doldurarak bu çalışma koşulların tamamını okuduğunu ve içindeki tüm maddeleri kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 


 

ÇALIŞMA KOŞULLARI 

(Çocuklar İçin Online Yaratıcılık Atölyesi) 

 

Süreç 

1. Atölye 2 aşamadan oluşur. Her aşama 12 hafta sürer ve her hafta 1 oturum gerçekleştirilir. Her oturum, 5 dakikalık 1 molayla birlikte, 1 saat sürer. 

2. Her çocuk özeldir; her bireyin öğrenme yapısına göre eğitim verilir. Dolayısıyla atölyenin var olan müfredatı ilk 4 haftada çocukların gelişim ihtiyacına göre son halini alır ve veliyle paylaşılır. Eğitmen süreç içinde çocukların gelişimine ve ihtiyaçlarına göre müfredatta kısmen değişiklikler yapabilir. 

3. İkinci aşamanın müfredatının yapılandırılmasında velilerin talepleri de göz önüne alınır. 

4. Çalışmalar, olağanüstü koşullar dışında, her hafta düzenli yapılır. Teknik sorunlar ya da tatil dönemi olması nedeniyle yapılamayan çalışmaların aşama sonunda telafisi yapılır. 

5. Çalışmalar Zoom uygulaması üzerinden canlı ve etkileşimli olarak yapılır.

6. Zoom katılım bilgileri katılımcıya en geç ilk oturumdan bir gün önce WhatsApp üzerinden gönderilir. Katılımcı bu bilgilerle, çalışmaya 5 dakika kala, uygulamaya giriş yapar. Her oturumda aynı giriş bilgileri kullanılır.

 

Kayıt ve Katılım 

7. Atölyeye ilan edilen yaş grubuna giren ve yazmaya ilgi duyan tüm çocuklar, velisinin kayıt yaptırmasıyla, katılabilir. 

8. Çalışmalar, başlangıç tarihi ilan edilmiş bile olsa, gruba en az 6 öğrencinin kayıt yaptırmasıyla başlar. Yeterli sayıya ulaşılamadıysa başlamak için bir sonraki hafta beklenir. 

9. Atölye başladıktan sonra kayıt yaptıran katılımcılara katılamadığı çalışmalar için takip eden çalışmada bir ön anlatım yapılır. 

10. Başladıktan sonra; çalışmalar belirlenen gün ve saatlerde yapılır. Katılımcılar çalışmaya zamanında katılmalıdır. 

11. Öğrenciler tüm çalışmalara katılmalıdır. Her aşamada 3 devamsızlık hakkı vardır. Öğrencinin devamsızlık hakkını kullanması ve herhangi bir sebeple çalışmaya katılamaması durumunda telafi çalışması, ücret iadesi ya da eksik ödeme yapılmaz. 

12. Katılımcının eğitim hakkı kayıt yaptırdığı atölye sürecinde geçerlidir. Bu hak başka bir zamana ertelenemez ya da başka bir seminere/atölyeye vb. aktarılamaz. 

13. Çalışmaları, özel durumlar dışında, ismi geçen eğitmenler yapar. Özel durumlarda (hastalık, seyahat, mesleki zorunluluk vb.) diğer eğitmen ders yapar ve müfredatı uygular. 

14. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, kalıcı eğitmen değişikliği yapabilir.

15. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, belirli çalışmalara misafir eğitmen davet edebilir.

16. Kayıt gerçekleştiğinde veli atölyenin WhatsApp grubuna eklenir. Dosya ve bilgi paylaşımı bu grup üzerinden gerçekleştirilir. Atölye tamamlandığında WhatsApp grubu kapatılır. 

 

Ödeme 

17. Ödemeler TİDA’nın Ticaret Bakanlığı (ETBİS) onaylı resmi online satış sitesi (www.tidasanat.com.tr) üzerinden güvenle yapılır. Kredi kartı bilgilerini kart sahibi dışında kimse göremez. EFT/havale ile ödemelerde ise veliye banka hesap bilgileri iletilir. 

18. 12 haftalık bir aşama ücretinin tamamı (varsa, indirimli olarak) kredi kartına 12 taksit seçeneğiyle ödenir.

19. Ödemelerin e-faturası ilk oturumun başladığı günden sonraki 2 iş günü içinde e-posta yoluyla kayıt formunda belirtilen e-posta adresine gönderilir. 

20. Öğrenci atölyeye kayıt edildiğinde o aşamadaki kontenjanı tamamlar. Dolayısıyla, derse katılamasa ya da atölyeyi yarıda bıraksa bile, veli 12 haftalık aşama ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. 

21. Atölye başlamadan 1 hafta önceye kadar veli ücret iadesi talep ederse ya da belirlenen tarihten 2 hafta sonraya kadar, koşullar nedeniyle atölye açılamazsa, TİDA’ya ödenen ücretin tamamı, en geç 2 iş günü içinde iade edilir. Atölye başladıktan sonra herhangi bir sebeple ücret iadesi yapılmaz. 

22. Atölye başladıktan sonra, aşağıdaki durumlarda katılımcıya, talep üzerine, kalan sürecin ücreti iade edilir. Bu 2 madde dışında herhangi bir sebeple ücret iadesi yapılmaz.

22.1. TİDA tarafından, zorunlu nedenlerle, eğitimin yarıda kalması,

22.2. Kalıcı eğitmen değişikliği durumunda katılımcının devam etmek istememesi.

23. Atölye için ödenen ücret 1 aşama için 12 saatl