Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu

Fiyat: 25 TL 36 TL

 

İmzalı Kitapları Türkiye’nin Her Şehrine Ulaştırıyoruz

Kitaplarınız 2 iş günü içinde kargoya verilir.

50 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir.

Oyunculuk denildiğinde akla ilk olarak tiyatro ve sinema gelir. Her iki sanat dalında da oyuncuların etkisi büyüktür. Antik dönemde Aristoteles’in Poetika ile kuramsallaştırdığı tiyatronun kökeni ilkçağlara dayanmaktadır.

Sinemanın ortaya çıkışı ise 19. yüzyılın sonlarını bulmaktadır. Oyunculuğun temel olarak aynı olduğu düşünülse de, tarihsel olarak birbirlerinden farklı dönemlerde ortaya çıkıp gelişimini sürdürmüş, teknik olarak birbirinden farklı iki sanat dalında oyunculuğun uygulanışının, sanatların özelliklerine göre farklılıklar içermesi de doğal karşılanmalıdır.

Sinema ve tiyatro oyunculuğu ilişkisinin farkında olarak uygulama yapan oyuncuların her iki alandaki başarısı da şüphesizdir. Bu çalışma, sinema ve tiyatro oyunculuğu ilişkisini çeşitli öğeler yoluyla ortaya koyabilmek, bu ilişkiyi belgelemek ve başta oyuncular olmak üzere tüm sinema kuramcılarının / uygulayıcılarının hem kuramsal hem de pratik olarak bu çalışmadan yararlanmasını sağlamak için gerçekleştirilmiştir.


Kategori: Tiyatro/Sinema Kuram
Yayınevi: Mitos Boyut Yayınları
Basım Yılı: 2015
Basım Yeri: İstanbul
Sayfa Sayısı: 200 
ISBN: 9786055127695


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
GİRİŞ

I. BÖLÜM 

OYUNCULUK SANATI VE SİNEMA OYUNCULUĞU

Oyuncu ve Oyunculuk
Oyunculuğun Tarihteki Evrimi
Sinemanın Doğuşu ve Tiyatroyla Etkileşimi
Sinema ve Tiyatro Oyunculuğunun Etkileşimi
Tip ve Karakter Uzantısında Sinema Oyunculuğu
Charlie Chaplin’in Şarlo Tiplemesi
Türk Sinemasında Orta Oyununun Uzantısı Olarak Tip

II. BÖLÜM 

METOT VE SİNEMADA KULLANIMI

Stanislavski ve Metot Oyunculuğu
Metodun Öğeleri
Sihirli Eğer
Verili Durum (Belirlenmiş Ortam)
İmgelem
Konsantrasyon
İnanma ve Gerçeklik Duygusu
Duygu-Düşünce Alışverişi
Adaptasyon
Hız-Tartım
Coşku Belleği
Metot Oyunculuğunun Sinemada Kullanımı ve Lee Strasberg
Michael Chekhov ve Sinema Oyunculuğuna Etkisi

III. BÖLÜM

SİNEMA VE TİYATRO OYUNCULUĞU İLİŞKİSİ

Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu İlişkisinin Çeşitli Öğeler Yoluyla İncelenmesi

Eserin Türü
Yöntem
Dil
Karakter Yaratımı
Oyuncunun Çalışması
Prova
Devamlılık
Zaman
Alan Tekniği
Kurgu
Planlar ve Sahnenin Fiziksel Özellikleri
Vurgulama
Ses ve Konuşma
Işıklama
Mekan ve Dekor
Makyaj
Seyirci İlişkisi
Gerçeklik
Diyalog ve Etki-Tepki
Yönetmen ve Oyuncu İlişkisi
İş Süreci
Eğitim
Amatör ve Profesyonel Oyuncu Kullanımı

SONUÇ
KAYNAKLAR
EKLER

Ek 1 (Anket Soruları)
Ek 2 (Anket Sonuçları)
Ek 3 (Söyleşiler)
Mustafa Preşeva ile Söyleşi
Cihan Özdeniz ile Söyleşi
Ek 4 (Örnek Film Senaryosu: Sigorta)
Ek 5 (Örnek Tiyatro Oyun Metni: Hamlet, Sanatıma Dokunma!)

YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ